Metapsişik Tetkikler ve İlmî Araştırmalar Derneği, Türkiye’de metapsişik alanda kurulan ilk kurumdur. 30 Mart 1950’de deneysel Neo-Spiritüalizmin (Yeni Ruhçuluk) kurucusu Dr. Bedri Ruhselman tarafından İstanbul’da (Taksim, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Çıkmazı) kurulmuştur. Dernek, kurulduğundan itibaren gerek çeşitli metapsişik tetkik ve araştırmalara, gerek sezgisel medyumluk yoluyla yüksek ruhsal tebliğlerin alındığı ruhsal irtibat celselerine, gerekse bu alanlarda elde edilen bilgileri ve ilmi çalışmaları tanıtıcı, aydınlatıcı konferans, kongre ve seminerlere ev sahipliği yapmıştır.

Dernek aydınlatma faaliyetlerini 1959 yılından itibaren “Ruh ve Madde Yayınları” adlı bir yayınevi kurarak, yayımcılık yoluyla da sürdürmüştür. Halen faal haldeki yayınevi bugüne dek parapsikoloji, duyu dışı algılama, kendini bilme, meditasyon, ruhsal şifa, spiritüalizm, rüyalar, bilinç, bilinçdışı, bilinçaltı, eski uygarlıklar, mistisizm, ezoterizm, neo-spiritüalizm ve ufoloji alanlarında pek çok kitap yayımlamış olup, 1960 yılının Şubat ayından itibaren aylık yayın organı olan “Ruh ve Madde” adlı dergiyi yayımlamaktadır.

Dernek, metapsişik alandaki “bilgilendirme” etkinliğini, 1992’de kurduğu bir radyo istasyonu (Meta FM, 105.6) sayesinde daha da genişletmiş, fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle, daha sonra bu radyo istasyonunu kapatmak zorunda kalmıştır.

Dernek üyeleri, 1994 Mayısı’nda “BİLYAY” (İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı) adlı bir organizasyon kurmuş olup, bu tarihten itibaren uluslararası ilişkiler, kongreler, kurslar, video ve dia gösterileri, paneller, sempozyumlar ve basın–yayın ile ilgili etkinlikler ile vazifenin hizmetinde yerini almaktadır.

Dernek, bugüne dek basın-yayın, konferans, seminer ve kongre etkinliklerinin yanısıra, metapsişik alanda ve üstte adı geçen alanlarda çalışmalarda bulunan pek çok kişi ve grup için bir tür “okul” olarak da işlev görmüştür. Günümüzde bu tür konularla ilgili alanlarda faaliyet gösteren pek çok araştırmacı, derneğin aydınlatma faaliyetiyle aydınlanmış ve yollarını bulmuş olduklarını bildirmektedirler...

Dernek Temmuz 1976’da Kurtuluş’a, Ekim 1982’de de halen faaliyet gösterdiği Beyoğlu, Hasnun Galip Sokak, Pembe Çıkmazı’na taşınmıştır.