Kadim Kültler ve Ölüm Sonrası

Kadim Kültler ve Ölüm Sonrası

ESKİ ZAMANLARDA hayat, ölüm ve ölüm sonrasını öğrenmek için kutsal yerlere gidilirdi. Helenik dünyada, grekoromen dünyada, ki Türkiye de bunun bir parçasıydı, bu kült yerlere, kutsal yerlere gizem okulları adı verilirdi. Demeter kültü vardı, Isis ve Osiris kültü vardı. Bütün Helenik dünya tek büyük bir şey çünkü kültler seyahat ediyor, geziyor. Ama genellikle dağ, nehir veya yeraltında bir mağara gibi enerjilerin çok olduğu bir yer buluyorlar. Bugün unutulmuş olan kadim düşünce daha fazla bedenle ilgiliydi ve kendi fiziksel bedenimizle yeryüzünün bedeni arasında benzerlik olduğunu biliyorlardı.