Anahtar Sembolü

Anahtar Sembolü

“Mutluluğu arayan kişi bilmeli ki, gerçek mutluluğun kapısını açan anahtar, arzu edilen maddi değerlerin elde edilmesinde değil, başkaları için bulunulacak diğerkamca davranışlarda gizlidir. Ruha bu davranışların vereceği iç huzurunu ve mutluluğu hiçbir maddi servet sağlayamaz.” (Budizm)

 Etrüskler’de, Romalılar’da, Mitraik inisiyasyon tasvirlerinde, Hıristiyan tradisyonunda, Sufi tradisyonda, Simya’da, Dante sembolizminde, Bambara tradisyonunda ve daha birçok tradisyonda ve halk masallarında karşılaşılan bir semboldür.

   Sembolün anlamını ele almadan önce anahtarla ilgili şu iki hususu belirtmekte yarar var:

   1- Anahtarın her şeyden önce, açıcılık ve kapayıcılık işlevi vardır. Kişiye bir yerin, bir mekanın, kendisine ifşa ya da aşikar olmamış bir ortamın açılmasını sağlar. Bu ortam, bir mekan olabileceği gibi, içine girilecek bir hali de ifade eder. Kısaca kapalı olanın açılması, saklı olanın  bilinir hale gelmesi söz konusudur.

   2- Anahtar, onu taşıma yetkisine sahip olanda ya da o sorumluluğu taşıyandadır. Anahtarı elde etmek bir özgürlüğün edinilmesidir; çünkü ona sahip olmayan kişi, anahtarın açtığı kapıyla  girilebilecek ortama giremez ve o ortamın nimetlerinden, olanaklarından yararlanamaz.

 Anahtar kimi masallarda içinde bir hazinenin ya da değerli bir şeyin saklandığı bir kutunun ya da bir sandığın açılmasını sağlayan bir araçtır; kimi masallarda ise çözülecek esrarın, sırrın keşfini sağlayan araçtır.