ZODYAK: BURÇLAR KUŞAĞININ FONKSİYONU

ZODYAK: BURÇLAR KUŞAĞININ FONKSİYONU

 Zodyak; eski Yunancada “Yaşam Çemberi” ya da “Canlı Varlıkların Çemberi” olarak adlandırılmıştır ve 30’ar derecelik 12 burçtan oluşur. Medyumsal yetenekleriyle ünlenen Edgar Cayce, medyumik okumlarında Zodyak için, “Yaşam bu titreşim çemberinin içinde beslenmektedir” demiştir. Zodyak, diğer adıyla Burçlar Kuşağı, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü bir gökkubbe kuşağıdır. Ekliptik ise, dünyadan bakan birinin gördüğü şekliyle, Güneş'in Yeryüzü çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesidir ya da diğer bir deyişle yer-merkezli sistemin bir verisidir.

Ekliptik düzlemi, günümüzde, gök ekvatoruna göre yaklaşık 23 derece eğilimli durumdadır ve ekliptiği, adları Ekinoks olan iki noktada keser:  İlkbahar Ekinoksu ya da "Koç'un ilk noktası" (ilkbahar ekinoksu) ve Sonbahar Ekinoksu.

Güneş, ekliptik üzerindeki yıllık dolanımı sırasında, günde yaklaşık bir derece ilerleyerek (yılda 360 derece) zodyağın 12 burcundan geçer. Güneş'in, zodyağın 12 burcu çevresindeki seyri, mevsimleri oluşturur. Güneş’in Koç takımyıldızına geçişi ilkbaharı (21 Mart), Yengeç takımyıldızına geçişi (21 Haziran-Yaz Gündönümü) yaz mevsimini, Terazi takımyıldızına geçmesi (23 Eylül) sonbaharı ve Oğlak takımyıldızına (21 Aralık-Kış Gündönümü) geçmesi kış mevsimini başlatır. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak mevsimleri başlatacak kadar öncü burçlardır.