Bitkilerde Telepati

Bitkilerde Telepati

Bir ağacı bir insandan daha çok seviyorum? Artık kulağım işitmese de ağacın benimle konuşmasını duyabiliyorum.

Beethoven


ESKİ İNSANLAR, çiçek, ağaç ve bitkilerin sessiz dünyalarının ardında tahmin edilenin çok ötesinde canlı bir etkileşimin var olduğunu bilmekteydiler. Onlar için bitkiler, insan veya hayvanlar kadar canlı ve şuurluydu.

Dış etkenlere karşı diğer canlılara benzer biçimde tepki göstermemekle birlikte çevrelerinde olan biteni  algılamaktaydılar. Kin veya sevgi gibi heyecanlar, onlara ulaşabilmekteydiler.

Kuşku yok ki Sümerlerin eski bir uygarlığını sürdüren Fenikelilerde, benzeri bir inançla, bitkisel evrenin hor görülmesi ona kötü davranan bütün ırkı, derece derece felakete sürükleyebiliyordu. Zira bitki ve ağaçlarda çok kuvvetli bir ruh, hiçbir şeye karşı körlüğü olmayan ve en basit ot parçasından, yüzlerce yıllık çınara kadar, tüm bitkisel görünüşlü olanlar arasında bölüşülmüş bulunan, bir çeşit geniş ruhsal güç oturuyordu. Bir ağacı kötülük veya sadistlikle kesmek, suçlunun üzerine, kaçınılmaz şekilde mutsuzluk çekiyordu.

Budizm’den önceki Hint halkı, aynen Afrika kabilelerinden Swahilis’ler veya Latin Amerika kavimlerinden, esrarengiz Kişe’ler gibi, bitkilerdeki bu etkiyi tanıyorlardı. Onların inançlarına göre boş yere bir ağacı kesen kimse lanete uğrardı. Güçten düşerek telef olur veya çok kez, beklemediği felaketlerle karşılaşırdı.

 Cleve Backster’in Çalışmaları