Hayvanlar: En İyi Öğretmenlerim

Hayvanlar: En İyi Öğretmenlerim

HARİKULADE bir at yetiştiricisi ve psikolog olan ünlü Monty Roberts ile - Atlara Fısıldayan Adam olarak bilinir- 1997’de tanışıp ondan eğitim almaya başladığımda, Monty’nin çalışmalarının beni şifa mesleğine yönlendireceğini hiç tahmin etmemiştim.

Travma geçirmiş ve yanlış anlaşılmış atlarla çalışarak geçirdiğim eğitim sürecinin sonunda, atların duygusal ve fiziksel bedenleri açısından da yardıma ihtiyaç duyduklarını öğrendim.

Atlar korkmadıkça veya acı çekmedikçe, nadiren huysuz davranmaktaydılar.

Dört yıl boyunca, atlar üstünde elle şifa tekniğini kullanmaktan başka pek bir şey yapmadım. Gerçi çoğunlukla bu, ellerimi koymadan yapılan bir şifa tekniğiydi çünkü beni ilk başta, canlarını acıtan iki bacaklı, tehlikeli varlıklardan biri olarak algıladıklarından dolayıdır ki atlardan bazısı bana zarar vermek istiyorlardı.

Böylece tarlaların diğer ucundan, üstünde dengede durmaya çalıştığım damlardan şifa enerjisi yollamayı öğrenerek uzaktan şifa konusunda deneyim kazandım.

Hayvanlardan gelen ve psişik yolla aldığım mesajlara kulak vermeyi öğrenip, röntgen ışını gibi bir görü tekniği edindim.

Bizler sağlık görevlisi veya veteriner olmadığımız için tanı koymamız, şifacılık meslek etiğine ters düşmektedir ama çoğunlukla gördüm ki, hayvanın hastalığının veya gördüğü hasarın bulunduğu bölgeyi veteriner için tanımlayabiliyordum.

Bu beceri, daha sonraları insanlarla çalıştığım sıralarda da kendini göstermeye başladı.

Hayvanlar da tıpkı bizler gibi, fiziksel gerçeklikle başa çıkmak fazlasıyla güçleştiğinde bedenlerinden ayrışmaktadırlar.

Benim işim ise onların tam anlamıyla bedenlerine dönüp, anın içinde olmalarını sağlamak amacıyla bedenlerini ve koşullarını iyileştirmektir.

Bu ise, hayvanın sahibiyle de çalışmayı gerektirmekte, hayvanın söz konusu koşullarla ilgili bakış açısını takdir etmesine yardım etmeyi de içermektedir.

Baktığımız, yetiştirdiğimiz hayvanlar, tıpkı çocukken anne babalarımıza yardım etmek amacıyla onların acılarını yüklenişimiz gibi, bizlerin acılarını yüklenebilmektedirler.

Bazen bu acı, tıpkı çocukken üstlendiğimiz acıların bizi etkisi altına alışı gibi, onları da kötü etkilemektedir. Bu dinamiği anlamak ve iyileştirmek ise harikulade bir armağandır.