Günlük Yaşamda Yaratıcılık Uygulamaları

Günlük Yaşamda Yaratıcılık Uygulamaları

ÇAĞIMIZ İNSANI gelişiyor, hem de büyük bir hızla... Zaman kavramı ise akıllara durgunluk verebilecek bir şekilde hızına hız katmaya devam ediyor. Birçoğumuz, gün içinde birçok şeye yetişmeye zorlandığımız için zamanı kullanma konusunda özel yöntemler uygulamaya, bu konuda bireysel beceriler geliştirmeye başladık.

Kendimizi çağın yeniliklerine adapte edebilmek için elbette hepimizin yaptığı çok şey var. Gerek kendiliğinden, koşullar gereği ortaya çıkan beceriler, gerek bilinçli olarak “Bu konuda neler yapabilirim?” “Kendimi nasıl bu çağın akışına uygun hale getirebilirim?”e verdiğimiz yanıtlar bizi içsel ve dışsal olarak yeni yapılandırmalara doğru hızla itiyor.

Bu itiliş sonucu yaşadığımız temel zorlukların başında ise “yeniliklere nasıl daha açık olabilirim?” sorusunun yanıtını günlük hayata uygulayabilmek geliyor. Çünkü herhangi bir şeyin artık değişmesi gerektiğini bilmek başka bir şey, o değişimi hayata uygulayabilmek ise çok daha başka bir şey. Bu noktada, bugüne kadar süregelen alışkanlıkların kısmen ya da tamamen ortadan kalkması, değişime uğraması konusu ortaya çıkıyor ki, bu da kolaylıkla gerçekleşebilen bir olgu değil. Ancak üzerinde şuurlu ve düzenli çalışma ile gelişebilen bir süreç.

Yeniliklere daha açık hale gelmek demek, birçok konuda daha esnek bir zihin yapısına sahip olmakla doğru orantılı. Doğru niyet ve doğru istekle yola çıkıldığı takdirde belirli bir amaca ulaşabilmek için yaşımız, sosyal statümüz, iş kimliğimiz ne olursa olsun ve hatta bugüne kadar deneyip başarısız olduğumuz bir konu olsa bile istediğimiz herhangi bir şeyi öğrenmek ya da şu an bildiğimizden, yapabildiğimizden daha iyi bir duruma gelmek mümkün.

Yapılan önemli araştırmalar, zayıf olduğunu iddia ettikleri alanlarda iyi öğretmenler tarafından eğitilen kişilerin bu alanlarda birdenbire çok daha güçlü duruma geldiklerini gösteriyor.

Bu durumu uzun süre kullanılmayan kasların zayıflamasına benzetmek mümkün. Ancak bu kaslar bir süre kullanıldığında güçlerini yeniden kazanırlar.

Elbette araştırma sonuçlarının hepsi bu kadar değil. İnsanların daha önce zayıf oldukları alanda güçlenmelerinin yanı sıra, bir başka ilginç bulgu ise, “zihinsel kasın” yerini bulmasıyla, diğer “zihinsel kaslar”ın performanslarını artırmaya başlamalarıdır.