Yeryüzündeki İnsanlık Realitesi

Yeryüzündeki İnsanlık Realitesi

Celse: 158

28.4.1972

 NEDEN yeryüzünde insanlık realitesi geridir? Sebebin birincisi; dünya maddesinin tekamül etmemiş olmasıdır. Böyle oluşu(ndan) organik maddenin mütekamil olmamasına, bundan insan bedeninin genel yapı olarak tekamül etmemiş olmasına ulaşırız. Bu hal, yüksek benliğinden sebep-netice yankılanmasına müsait olmayan bir haldir. Dolayısıyla, dünya maddesinin gelişmemişliği, astral maddenin, astral ikizinin de gelişmemişliğine, dolayısıyla ona bağlı olarak diğer seyyal madde topluluklarının da gelişmemişliğine sebep olmaktadır. Ve yüksek benlik bunların arasından nüfuz etmek suretiyle bedene kadar ulaşırken, çok büyük kayıplar vermektedir. Ve bu yüzden mesela, moral sahada sizler şeriata, sizler otomatizmaya, sizler geri safhalı hayata çok daha mütemayil ve bağlı bulunmaktasınız. Çünkü şuurluluk, yüksek benlikten gelen büyük empülsleri ifade etmektir. Bunların ifade edilmesi mümkün değildir. Zira ifade vasıtaları zayıftır.

O halde tekamül nedir? Bu mekanizma içerisinde tekamülü mütalaa ettiğimiz zaman, diyebiliriz ki, tekamül: Sebep-netice yankılanmasının gitgide yükselmesidir. Yani yüksek benlikten maddesel bir yapı olan vücuda gelecek olan her empülsün, her uyaranın, aslına en uygun tarzda, en az kayba uğramış olarak gelmesi ve gene en az kayba uğramış olarak dönmesi demektir. Bu, yüksek benliğin madde içerisindeki görünümüdür. Yüksek benlik, madde içerisinde ne derecede melekelerini geliştirmiş olarak tezahür ederse, siz (o derecede) mütekamil bir varlıksınız demektir.

Bunun için yeryüzündeki insanın vazifesi, mümkün olduğu kadar organizmasını en iyi şartlar dahilinde kullanmak, her türlü otomatizmaya karşı bir uğraşı içerisine düşmek ve yüksek benliğinden gelen empülsü vicdan mekanizmasıyla almaktır, almaya çalışmaktır.

 mütalaa: okuma. irdeleme. müzakere etüt.

mütekamil: olgun.

mütemayil: bir tarafa eğilmiş.

seyyal: akıcı, sıvı, akışkan.