Komplekslerimiz, Karmamız

Komplekslerimiz, Karmamız

Carl Jung’un gözlemlediği gibi, herkes komplekslere sahip olduğumuzu bilir ama gözden kaçırdığımız şey komplekslerin de bize “sahip olduğu”dur! İnsanların bugünkü problemlerinin arkasındaki etkili geçmiş yaşam öyküleri birer komplekstir ama Freud takipçilerinin nitelendirdiği gibi, çocuklukta oluşan kompleksler değil, ruha ait daha derin hatıralar çevresinde oluşan komplekslerdir. Yani uzak geçmişten gelen karmik yaralarımızın bugünkü komplekslerimiz haline dönüştüğünü söylemek abartılı olmayacaktır.

İncelenen her geçmiş yaşam kompleksinde, donmuş veya gömülmüş güçlü bir duygu ya da hissin (korku, utanç, suçluluk, gurur ve öfke) bulunduğunu; “Bunu asla yapamam.” “Bunu tek başıma yapmam lazım,” ve “herkes bana gülecek,” gibi bir düşünce ya da varsayımın gömülü olduğunu; genellikle bedensel bir ağrının (baş ağrısı, cinsel sorunlar, cilt döküntüsü, bağırsak sorunları) olduğunu ve her zaman bir öykü ya da senaryonun parçalarına (bir cadı avının kurbanı, senatoda ihanet veya katledilen bir kabile) rastlandığını görürüz. Aşağıdaki tabloda geçmiş yaşam terapisinin ne kadar geniş bir kompleksler yelpazesini açığa çıkarabileceğini ve her birinin arkasındaki tipik öyküleri göreceksiniz.

 

 Geçmiş Yaşam Kompleksleri: Yaygın Temalar ve Öyküler

 

*Güvensizlik ve terk edilme korkusu: Genellikle geçmiş yaşamdaki terk edilme hatıralarıyla ilgili; yetim kalmak, köle olarak satılmak, kıtlık dönemlerinde ölüme terk edilmek, bir kriz veya savaş sırasında sevdiklerinden ayrılmak…*Depresyon ve düşük enerji: Sevilen birinin veya bir ebeveynin kaybı; tamamlanmamış matem; intihar hatıraları; bir savaş, kıyım, hapis ya da sürgün sonucundaki umutsuzluk.*Fobiler ve irrasyonel korkular: Geçmiş bir yaşamdaki her türden travmadan kaynaklanabilir: yangın, su, boğulma, hayvanlar, bıçaklar, böcekler, doğal felaketler…*Sado-mazoşist davranış problemleri: Genellikle cinsel imaları olan ve şuur kaybıyla birlikte geçmiş yaşamdaki bir işkence hatırasıyla ilgili; acı ve öfke kini ölümsüzleştirir ve kişi aynı biçimde intikam arzusu duyar.


*Suçlu ve kurban kompleksleri: Genellikle sevdiği birini öldürmek, bir çocuğu kurban etmek, başkalarının ölüm emrini vermek ya da ölümlerinden sorumlu olmak gibi (örneğin, bir yangında) geçmiş yaşam hatıralarından kaynaklanır. Yerleşik düşünce çoğunlukla, “Hepsi benim suçum. Bunu hak ettim,” şeklindedir.*Maddi güvensizlik ve beslenme bozuklukları: Açlık, ekonomik kriz veya kaçınılmaz yoksulluk gibi geçmiş yaşam hatıraları; iştahsızlık, aşırı yeme sendromu ya da obezite.*Kazalar, şiddet, fiziksel acımasızlık: Savaşçı hayatlardan savaş meydanı hatıralarının, başarıya ulaşmamış iktidar mücadelelerinin, macera tutkunluğunun tekrarlanması. Bu kompleks birçok askerin tarihsel olarak ölümle karşılaştığı gençlik döneminde yaygındır.*Ailevi sorunlar: Geçmiş yaşamda ebeveyn, çocuklar ya da kardeşlerle görülecek bir hesabın olması; ihanet, gücün kötüye kullanılması, mirastaki adaletsizlikler, rekabetler. En çok da Oedipal dinamikleri içerir.*Cinsel güçlükler ve istismar: Cinsel soğukluk, iktidarsızlık ve cinsel enfeksiyon gibi problemlerin arkasında genellikle geçmiş yaşamdaki tecavüz, istismar ve işkence öyküleri vardır. Hatta ensest ve istismar vakaları, duyguların ifadesinin engellendiği geçmiş yaşam motiflerinin yeniden etkinleşmesi olabilir.


*Evlilik problemleri: Bunlar bazen aynı eşle güç, sınıf ve cinsel bakımdan farklı bir ilişki içinde olunduğu (örneğin, efendi, metres, köle, hayat kadını veya cariye ya da cinsel rollerin tam tersi olduğu başka bir koşul) geçmiş yaşamlardan kaynaklanır.*Kronik fiziksel rahatsızlıklar: Travmatik kazalar ya da ölümlerin yeniden yaşanması. Baş ağrıları başka yaşamlardaki dayanılmaz zihinsel seçimlerle ilişkili olabilir, boğaz ağrıları sözlü suçlamalar ya da konuşulmayan düşüncelerle ilişkili olabilir, ülser korkutucu hatıralarla, boyun ağrıları ise asılarak ya da boğazı sıkılarak öldürülmekle ilişkili olabilir. Terapi genellikle bu alanlardaki kronik ağrıları iyileştirir.


Kaynak: Roger J. Woolger, Other Lives, Other Selves, Doubleday, 1977).

 

Geçmiş yaşam terapisinin iyileştirici etkisinin dört boyutu vardır:

 

1.