ŞAKRALAR, NADİLER VE YOGA FELSEFESİ

ŞAKRALAR, NADİLER VE YOGA FELSEFESİ

 “İnsanoğlunda daha açığa çıkmamış olan beceriler mevcuttur. Bu potansiyeller henüz her insanda uykudadır. Sınırların ötesine geçmek için çabalayanlar hep var olmuştur,” diyor Motoyama ve devam ediyor.

Tantra yoga öğretilerine göre insanın üç bedeni ve onlara bağlı olan ve her biri varlığın üç ayrı boyutunda olmak üzere üç zihni vardır. Bu beden ve zihinler, farklı varlıklar değil, organik bir bütünün parçalarıdır. Her biri kendi boyutu için gerekli ve bu boyuta özgü prana türü tarafından korunur. Her beden-zihinde prana akışını kontrol etmek için enerji merkezleri ve bir enerji kanalları sistemi vardır. Bu kanallara nadi, onları kontrol eden merkezlere de şakra adı verilir.

Bir şakra, her bir boyutta bir kontrol sistemi olmasının yanı sıra, fizik boyut ile astral boyut arasında ve astral boyut ile kozal boyut arasında bir karşılıklı değiş tokuş merkezi olarak işlev görür. Astral bedendeki süptil prana şakralar yoluyla, örneğin fizik boyut için enerjiye dönüştürülebilir ve orada, fizik bedene gerekli hayat enerjisini sağlar. Ancak şakralar aktive edildiklerinde daha başka yetiler de elde edilir.

Örneğin, boğaz şakrası aktive edildiğinde  (uyandırıldığında, potansiyeli açığa çıktığında) astral enerji o kişi tarafından oksijen, protein, yağ vb. olarak maddeleşir. İnanılamayacak akdar uzun süre toprak altında kalan ve yine de sağ çıkmayı başaran yogilerin bu dönüşümü yaptığı kabul edilmektedir.