Psişik Yeteneklerin Günlük Yaşamdaki İzleri

Psişik Yeteneklerin Günlük Yaşamdaki İzleri

ANLAM VERİLEMEYEN, mekanizmasını tam olarak kavranamayan olaylara normal ötesi, yani paranormal olaylar deniyor. Fakat fenomenlere daha farklı bir açıdan bakıldığında, farklı türden araştırmalar gündeme geldiğinde ve günlük hayatta birtakım gözlemler yapıldığında bu türden olayların hiç de normal ötesi olmadığına, aksine insan hayatının bir parçası olduğuna şahit olunmaktadır.

Burada normal ötesi, paranormal olarak kastedilen, pek çok kimsenin deneyimlediği psişik yeteneklerdir. Genelde bu türden yetenekler ortaya çıktığında görmezlikten gelme veya zihinde silme yolu tercih edilir. Bu tavır sergilendiğinde bir süre sonra ara sıra ortaya çıkan yetenekler daha az görünür hale gelir.