Masallar ve Arketipler 1. Bölüm

Masallar ve Arketipler 1. Bölüm

BU yazı, masal kişilerinin ve nesnelerinin oluşum, devinim ve dönüşümlerinin

gerçekleştiği temel “eylem alanları”yla, bu alanların Carl Gustav Jung’un “arketipler”

kuramındaki karşılıklarını ve aralarındaki bağlantıları sergilemeyi amaçlamaktadır.

 Buradaki inceleme, bulgu, tez ve yorumların çoğu, yazarın Almanya'da, Essen

Üniversitesi “1. Devlet Sınavı” bitirme tezi olarak yazdığı çalışmasından

Kaynaklanmaktadır.[1] Tezin alanı metinbilimle sınırlandırılmış olduğu için, Jung'un

arketipler kuramıyla olan bağlantılarına değinilmemişti o zaman. Ayrıca, bu eylem

alanlarının müzikteki karşılığı da yeni bir bulgu olarak yer almakta.

 Masal Nedir?