HADES’E YOLCULUK: PLÜTON TRANSİTLERİ

HADES’E YOLCULUK: PLÜTON TRANSİTLERİ

Plüton,  zenginlik ve refah anlamına gelen Plutus’tan türemiştir. Anlam olarak, yeraltındaki hazineleri, gizli serveti çağrıştırdığı kadar psişenin  (ruhun) zengin dünyasını da içerir. Plütonun astrolojik grafisinde, dairenin (ölümsüz ruh) altında yer alan yarım ay (eski realiteler) ve onun aşağısında yer alan haçı (madde-fizik beden) görürüz. Herşeyin üzerinde olan ruh varlığı, haça (maddeye-fizik bedene) bağlıdır ama eskimiş olan realiteden bir sonrakine geçerek dönüşüm yaşar.

Plüton, bir jenerasyon gezegenidir. Modern astrolojiye göre, Akrep burcunun yönetici gezegeni olarak da kabul edilmektedir. Plüton’u jenerasyon gezegeni olarak ele aldığımızda, değişim ve dönüşüm temalarını büyük kitlesel hareketlerle deneyimlemeyi açıklar. Plüton 2008 yılında Oğlak burcuna girmiştir ve 2024 yılına kadar bu burçta kalacaktır.  Oğlak burcu; iş hayatını, devleti, ekonomiyi, ekonomiyi ayakta tutan sistemleri ve büyük organizasyonları sembolize eder. Plüton Oğlak burcundayken, bu burcun özelliklerini yani ekonomiyi, kapitalist sistemi, politik sistemleri derinden sarsarak yıkacak ve sonrasında yerine, işe yarar olanın, işlerliği olanın ve bütüne yararlı olacak bir düzenin kurulmasını sağlayacak olan olaylar yaşatacaktır. Nitekim, 2008 yılındaki global ekonomik krizle tetiklenen bu süreç,  giderek derinleşerek, Uranüs’ün de Koç burcuna geçmesiyle birlikte, çeşitli ülkelerde halkın işlerliğini yitirmiş olan politik ve ekonomik düzene baş kaldırmasıyla beraber devam etmektedir.