BEDENSİZ SEYAHATLER 1.BÖLÜM

BEDENSİZ SEYAHATLER 1.BÖLÜM

“Can boşlukta astar gibi gizlidir, beden döner durur yorgan altında; bilesin ki bedensiz bir bedene de sahipsin!”

Beden dışı yolculukların varlığına gönderme yapan nice mesajları var Mevlana’nın; onlardan birisiyle açtık yazımızın perdesini.

Duyular dışı algılamaların, aklın sınırlarını zorlayan psişik yeteneklerin gizini çözerek isabetli tezler geliştirmek üç dişli maymuncukla milyonlarca kilit açmaya çalışmak gibi; heyecan verici ama epey zorlayıcı!

Varlıksal alanda meydana gelmeye devam eden, her daim tespit etme ve ölçüye vurma olanağımızın bulunmadığı normal ötesi hadiseleri mercek altında incelerken, sonsuz sayıda bilgi kilitlerini tek tek çilingir tezgahından geçirerek uymayan anahtarları elemeniz gerekiyor, ki hakikate sadece bir gıdım daha yaklaşılsın.

Psişik yeteneklerin bazı kişilerde tezahür eden olağanüstü gelişkinliği, kimi durumlarda hiç bir özel bir çaba göstermeden kendiliğinden ortaya çıkıveren normal ötesi olgular başlı başına aydınlanmaya muhtaç bir fenomen olarak yanı başımızda bekliyor, spiritüel alemin de en ilgi çeken konularından birisi olarak…

Duyular Dışı Algılamalar/Beden Dışı Deneyimler kulvarında epeyce kulaç atmış bir yüzücüyle, araştırmacı bir dostla söyleştik geçenlerde.

Sevgili Nusret Sefa Yılmaz genç yaşına rağmen epey uzun zamandır bu yollara ter akıtanlardan. İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği (İRAD) bünyesinde devam eden halka açık konferanslarda bilgi aktarımlarına yıllardır devam eden bu değerli dost yaşam yönünü belirleyen ana yolu erken seçenlerden, emin adımlarla menzile doğru sakince yürüyenlerden, yürürken de zengince birikenlerden. Geniş bir araştırma ve titiz derlemeler neticesinde oluşturduğu  Astral Seyahat Teknikleri isimli kitabını Meta Yayınlarından çıkardı.

Ruhsallığa yakın duran-durmayan pek çok kişinin ilgisini çeken bu fenomeni henüz kitap çıkmadan birlikte didikleyelim istedik, bir kilide anahtar uydurabilecek miyiz bakalım!

S: Sevgili Nusret, yakında çıkacak olan kitabının taslağını gözden geçirmiştim; derinlikli araştırmalara harcadığın emek ve zaman için teşekkür ederiz. Bilgiler, tespitlerin henüz çok taze iken, eriştiklerini bize bir nebze yansıtmanı dileriz. Öncelikle BDD’yi (beden dışı deneyimler) tam olarak nasıl ifade edersin diye sorarak  başlayalım… Kendisini sadece fizik beden ve onun yan ürünlerinden ibaret gören insana en yalın biçimde nasıl anlatılır “beden dışı bedenler” ve onunla yapılan yolculuklar?