KARMA, KADER VE ÖZGÜR İRADE

KARMA, KADER VE ÖZGÜR İRADE

ÇOĞUNLUKLA bana “Acaba yaşadıklarımız karma mı, yoksa kısmen karma mı?” diye soruyorlar. Ben buna kader ve özgür irade diyorum çünkü her ikisi de işliyor.